Focal T+A Thorens Goldring Sinus Audio
CineVersum WireWorld Audio Desk Systeme Gläss Eagle Cable Artnovion
01. 10. 2015

časopis Techbox hodnotil slúchadlá Focal Spirit One S

Recenzia Techbox Focal Spirit One S

V čísle 9-10/2015 tlačenej edície časopisu Techbox je zverejnená nezávislá recenzia slúchadiel Focal Spirit One S, na ktorú sme ich s týmto účelom zapožičali. Časopis je známy kritickými hodnoteniami z pohľadu bežného používateľa, takže v recenzii nechýbajú objektívne spomenuté zápory, aj klady.

Aj keď je pri nej uvedená nesprávna web adresa a nesúvisiaci QR kód pre elektronickú verziu recenzie, tieto drobnosti tlačových škriatkov nemenia nič na celkovom ocenení slúchadiel titulom „Dobrá Cena“ s finálnym zhodnotením „V tejto kategórii nájdete viacero modelov, no po zvukovej stránke ich veľa konkurenčných nebude.“.

Kompletná recenzia k dispozícii v elektronickej podobe.

Ocenenie Dobrá Cena od Techbox pre Focal Spirit One S